Glavni ured

Braće Domany 4

10000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt info

Telefon: +385 1 4616382

FAX: +385 1 4624220

Email: info@te-marine.hr


  * Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se s njima postupa u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka. Slažem se s tim da će se ti isti podaci elektronski spremiti u obliku podataka ili informacija. Upoznat sam sa činjenicom da ovu suglasnost mogu povući u bilo kojem trenutku izričitim zahtjevom pisanim putem.

  TE-MARINE d.o.o.
  Trg Svibanjskih žrtava 1995. br 2
  10000 Zagreb, Hrvatska
  TE-MARINE d.o.o.
  Put Stinice 12
  21000 Split, Hrvatska